Woningbouw

Woningbouw

In juni 2021 is, volgens het CBS, de acht miljoenste woning aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat betekent een toename van een miljoen woningen vanaf 2005. Wat opvalt is dat de verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal woningen sterk veranderd is. Zo was er in 1921 voor iedere 4,8 inwoners één woning beschikbaar. Nu, honderd jaar later, is er één woning beschikbaar voor iedere 2,2 inwoners. In heel Nederland zijn er in de eerste helft van 2021 per saldo 39 duizend woningen bijgekomen. Hiervan werden er achtduizend woningen in Noord-Holland gebouwd, waarvan 4,3 woningen in Amsterdam werd gebouwd. In Zeeland was de toename, met 255 woningen, het laagst.

Door de grote schaarste stegen prijzen sterk in grote delen van het land, zowel in de huur- als de koopsector. Wonen dreigt, volgens Aedes, voor veel mensen onbetaalbaar te worden.

De vraag naar woningen is groot. Het huidige aanbod is niet voldoende voor de vraag die er speelt. De woningbouwproductie moet in alle prijssegmenten verhoogd worden. Dat betekent dat nieuwbouw noodzakelijk is, maar dat we ook moeten kijken hoe we op een andere manier aanbod kunnen creëren. 

Woningproductie

De komende tien jaar wordt er gestreefd naar een miljoen nieuwe woningen. Dit doormiddel van nieuwbouw, herstructurering en transformatie. Dat betekent 100.000 nieuwe woningen per jaar. Op dit moment halen we ongeveer een productie van ongeveer 71.000 woningen per jaar. Dat betekent dat, als we de doelstelling willen halen, we moeten streven naar het bouwen van 120.000 nieuwe woningen per jaar.

Oplossingen

Er zal gebouwd moeten worden in alle segmenten. Wel zal de grootste impuls plaatsvinden bij het middensegment. Er worden nieuwe woningen gebouwd voor starters. Bewoners die toe zijn aan een nieuwe stap worden gestimuleerd te verhuizen. Dit met als doel zo veel mogelijk huishoudens een woonruimte te bieden.

Daarnaast worden steeds meer sociale huurwoningen verkocht als koopopties voor studenten en starters. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om woningen speciaal voor ouderen te bouwen, zodat zij verleid worden hun eengezinswoning te verlaten. Dit biedt dan weer nieuw aanbod voor gezinnen. Het belangrijkste is hiervoor op regionale schaal maatwerk te leveren en vraaggericht te bouwen.

Omdenken

De woningmarkt blijft de komende tijd onder druk staan, echter wordt er steeds meer gedacht in oplossingen in plaats van problemen. De focus ligt niet alleen meer op nieuwbouw, maar ook het herzien van de functie van bestaande bestemmingen. Dit is nodig om aan de enorme vraag te kunnen voldoen.

Personeel nodig

Personeel nodig voor jouw project? Neem contact met ons op, dan helpen wij jou aan de juiste kandidaat.

Contact

Heb je een vraag? Neem contact op. Wij helpen je graag!
Scroll naar boven