Certyfikat VCA

VCA (niderl. Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers) to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w krajach Beneluksu (Holandia, Belgia, Luksemburg), a często także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Skandynawii.

Ogólnie rzecz biorąc VCA jest odpowiednikiem polskiego BHP, czyli zbioru zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.

Posiadanie certyfikatu VCA nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia. Jego brak coraz częściej skutkuje niewpuszczeniem na plac budowy lub do fabryki.

Istnieją trzy różne rodzaje certyfikatów VCA:

  • Basis VCA (B-VCA) – przeznaczony dla każdego szeregowego pracownika, który jest narażony na jakiekolwiek ryzyko, wymagany m.in. w branży budowlanej, transportowej, petrochemicznej;
  • VOL VCA (VOL-VCA) – stanowi uzupełnienie uprawnień Basis VCA, muszą go posiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze;
  • VIL VCA – wymagany od osób na stanowiskach koordynujących w agencjach pracy tymczasowej, stanowi potwierdzenie, że zasady administracji i nadzoru nad pracownikami są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Egzamin B-VCA przeprowadzany jest przy użyciu komputera. Trwa on 60 minut i składa się z 40 pytań zamkniętych. Żeby go zdać trzeba odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 26 pytań. Wyniki znane są bezpośrednio po egzaminie.

W kolejnym dniu roboczym certyfikat zostaje umieszczony w bazie CDR (niderl. Centraal Diploma Register) i dostępny jest na stronie https://cdr.ssvv.nl/. Certyfikat w formie papierowej wraz z plastikową kartą przysyłanepocztą w ciągu 5 dni roboczych.

Certyfikat VCA zachowuje ważność przez 10 lat.

Jobxion Vakmensen BV przy współudziale jednej z firm szkoleniowych organizuje dla swoich pracowników bezpłatny jednodniowy kurs VCA w języku polskim. Jest on zakończony egzaminem przeprowadzanym przez niezależną instytucję. Warto zdać go za pierwszym razem, ponieważ w przypadku negatywnego wyniku każde kolejne podejście do egzaminu pracownik musi opłacić z własnej kieszeni. Wiąże się to z wydatkiem około 200 euro.

Pracuj z JobXion !

Scroll to Top