Zastrzeżenie Jobxion

Warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie do niniejszej strony internetowej Jobxion.pl. Odwiedzając niniejszą witrynę i/lub korzystając z informacji na niej lub za jej pośrednictwem, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie niniejszego zastrzeżenia. W przypadku sprzeczności między warunkami konkretnych produktów i usług zamówionych za pośrednictwem tej strony internetowej a niniejszym zastrzeżeniem, warunki tych produktów i usług mają pierwszeństwo.

Korzystanie ze strony internetowej Jobxion 

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Z informacji zawartych na tej stronie nie można wywodzić żadnych praw. Chociaż Jobxion dokłada wszelkich starań, aby opracować i utrzymywać tę stronę internetową i korzysta przy tym ze źródeł, które są uważane za wiarygodne, Jobxion nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Jobxion nie gwarantuje również, że strona będzie działać bez błędów lub przerw. Jobxion wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do poprawności, kompletności, aktualności dostarczonych informacji i (niezakłóconego) korzystania z tej strony internetowej.

Informacje, produkty i usługi stron trzecich

Jeśli Jobxion wyświetla linki do stron internetowych osób trzecich, nie oznacza to, że produkty lub usługi oferowane na tych stronach lub za ich pośrednictwem są zalecane przez Jobxion. Jobxion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub dostępność stron internetowych, do których łącza znajdują się na tej stronie. Użytkownik korzysta z takich łączy na własne ryzyko. Informacje na tych stronach nie zostały poddane dalszej ocenie przez Jobxion pod kątem dokładności, zasadności, aktualności lub kompletności.

Korzystanie z informacji

Jobxion zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa w odniesieniu do wszystkich informacji udostępnianych na tej stronie lub za jej pośrednictwem (w tym wszystkich tekstów, materiałów graficznych i logo). Niedozwolone jest kopiowanie, pobieranie lub w jakikolwiek sposób publikowanie, rozpowszechnianie lub powielanie informacji zawartych na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Jobxion lub prawowitej zgody właściciela. Użytkownik może jednak drukować i/lub pobierać informacje zamieszczone na tej stronie na własny użytek.

Zmiany

Jobxion zastrzega sobie prawo do zmiany informacji dostarczanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, w tym tekstu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie bez dalszego powiadomienia. Zaleca się okresowe sprawdzanie, czy informacje udostępniane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym tekst niniejszego zastrzeżenia, uległy zmianie.

Prawo właściwe

Niniejsza strona internetowa i wyłączenie odpowiedzialności podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego wyłączenia odpowiedzialności lub z nim związane będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii.

Kontakt z Jobxion.

Masz pytanie dotyczące naszego wyłączenia odpowiedzialności? Skontaktuj się z nami.

Scroll to Top