Co warto wiedzieć o CAO? – cz. 2

W holenderskiej branży pracy tymczasowej obowiązują dwa zbiorowe układy pracy, mianowicie ABU CAO i NBBU CAO. ABU (niderl. Algemene Bond Uitzendondernemingen) i NBBU (niderl. Nederlandse Bond van Bemiddelings-en Uitzendondernemingen) są organizacjami zrzeszającymi agencje zatrudnienia na terenie Holandii.

Agencja musi stosować CAO organizacji, do której należy, a więc te stowarzyszone w ABU podlegają ABU CAO, natomiast te będące członkami NBBU – NBBU CAO. Obecnie nie ma znaczenia, czy agencja pracy tymczasowej, w której pracujesz jest członkiem NBBU czy ABU, ponieważ na mocy porozumienia zawartego pomiędzy organizacjami pracodawców ABU i NBBU
oraz związkami zawodowymi FNV, CNV Vakmensen i De Unie zarówno ABU CAO, jak i NBBU CAO mają ujednoliconą treść.

W sytuacji, gdy agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ABU oraz NBBU, zobowiązana jest stosować CAO uznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za ogólnie wiążące (AVV CAO). Jest to takie CAO, które ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników i pracodawców w danej branży.

Żeby sprawdzić, do którego zrzeszenia należy konkretna agencja zatrudnienia wystarczy skorzystać z poniższych linków:
https://www.abu.nl/over-abu/ledenregister/
• https://www.nbbu.nl/nl/onze-leden

Jobxion Vakmensen B.V. jest członkiem NBBU i spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe tej organizacji. Firma co roku przechodzi różne kontrole, mające na celu sprawdzić, czy przestrzega wszelkich zasad zawartych w obowiązującym ją CAO.

Zbiorowy układ pracy NBBU składa się z ponad 40 artykułów i zawiera ustalenia, których muszą przestrzegać zarówno agencje zatrudnienia, jak i pracownicy tymczasowi. Do najważniejszych tematów poruszanych w CAO należą: wynagrodzenie, fazowy system pracy oraz okresy wypowiedzenia.

Każdy pracownik we własnym interesie powinien zapoznać się z zapisami CAO, które go obowiązują. Znajomość tego dokumentu przyczyni się bowiem do zwiększenia jego świadomości prawnej, co w efekcie pozwoli na wychwycenie ewentualnych nieuczciwych praktyk stosowanych przez pracodawców.

Tekst NBBU CAO dostępny jest do pobrania w polskiej wersji językowej na stronie internetowej:
http://www.nbbu.nl/nl/downloads/de-nieuwe-nbbu-cao-voor-uitzendkrachte

Scroll to Top