Dlaczego pracownicy rzucają pracę? Jak tego uniknąć?

Jako główne powody rezygnacji z pracy zawsze wymieniana jest słaba pensja, okropny szef lub znalezienie lepszej oferty oraz brak szacunku. Jednak często możemy zaobserwować, że nasi koledzy składają wypowiedzenie z o wiele mniej oczywistych powodów.

  • Zacznijmy od problemów z awansem. Pracownik zawsze obserwuje swoje otoczenie i bardzo często może zauważyć, że awans otrzymuje określony typ osoby. Kryteria otrzymywania awansu powinny być jasne i dostępne dla każdego pracownika. Nie powinny pojawiać się uprzedzenia wobec różnorodności pracowników.
  • Brak wsparcia i niedocenianie. Menagerowie często zapominają o tym by docenić pracę podwładnych. Uznanie w czasie wykonywania obowiązków nawet tych, które nie wnoszą dużo do rozwoju firmy pozwala pracownikowi czuć się zauważonym i ważnym w organizacji.
  • Nieumiejętność zarządzania stresem w miejscu pracy przez menagerów i kierowników to ogromny problem nowoczesnych organizacji. Jeśli będziemy przed pracownikiem stawiać wymagania przerastające jego umiejętności i kwalifikacji możemy spodziewać się bardzo szybkiego wypowiedzenia z jego strony.
  • Brak wiary w wykonywane obwiązki i utrata zaufania do kierownika to następny powód składania wypowiedzeń. Jeśli menager lub kierownik łamie składane obietnice, manipuluje zespołem i łamie przepisy firmy, nie możemy oczekiwać od pracownika, że będzie się czuł w firmie bezpiecznie.
  • Brak szans rozwoju. Każdy człowiek chce zdobywać nowe umiejętności i doskonalić swoje kwalifikacje. Jeśli będzie stał w miejscu przez dłuższy czas może to powodować frustracje i chęć zmiany pracy. Każdy pracodawca powinien mieć jasno określone zasady ścieżek kariery i przejrzyste metody oceniania.
  • Menagerowie często oczekują również czystych wyników zapominając o czynniku ludzkim. Wymagają podejmowania ryzyka i wychodzenia z inicjatywą, jednak gdy pracownik postępując w ten sposób odniesie porażkę, nie są skłoni do pokazania wsparcia tylko wyciągania konsekwencje.

Gdy w pracowniku zaczyna narastać frustracja i nie zadowolenie, wystarczy chwila by zaskoczył swojego przełożonego wypowiedzeniem. Każdy dobry menager powinien umieć rozpoznawać wśród swoich pracowników, pierwsze oznaki zrezygnowaniabrak zaangażowania, częstsza absencja, wycofanie w komunikacji z przełożonym czy współpracownikami. Gdy zauważamy takie zachowania wśród naszych pracowników warto zareagować by zapobiec rotacji kadry w organizacji. Warto znaleźć prawdziwą przyczynę problemów. Możemy przeprowadzić ankietę, badająca satysfakcje wśród pracowników, przeprowadzać exit interview, które da nam możliwość podtrzymania relacji z odchodzącym pracownikiem. Zebrane informacje pozwolą odnaleźć główny powód niezadowolenia wśród pracowników.

Pracuj z JobXion !

Scroll to Top