Długotrwała przerwa w zatrudnieniu – czy to o czymś świadczy?

Praca stanowi dla wielu osób nie tylko źródło utrzymania, ale także ważny element definiujący ich tożsamość i poczucie wartości. Z tego powodu długotrwała przerwa w zatrudnieniu często budzi obawy i może być powodem do zmartwień. Czy jednak takie zdarzenie rzeczywiście o czymś świadczyć?

Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że powody długotrwałej przerwy w zatrudnieniu bywają różne. Mogą być one związane z osobistymi okolicznościami, takimi jak choroba, opieka nad dziećmi lub bliskimi osobami, konieczność przeprowadzki czy też zmiana kierunku kariery. Innym powodem może być trudna sytuacja na rynku pracy, brak możliwości znalezienia odpowiedniej pracy, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego. W każdym przypadku długotrwała przerwa w zatrudnieniu niekoniecznie musi oznaczać, że dana osoba jest mniej wartościowa czy mniej zdolna zawodowo.

Z drugiej strony, zdarza się, że długotrwała przerwa w zatrudnieniu może wynikać z braku inicjatywy ze strony osoby poszukującej pracy, niskiej motywacji do jej znalezienia czy też braku umiejętności wypromowania swojego doświadczenia zawodowego i umiejętności. W takim przypadku przerwa w zatrudnieniu może rzeczywiście świadczyć o niekorzystnych cechach charakteru lub braku zaangażowania.

Należy jednak pamiętać, że długotrwała przerwa w zatrudnieniu nie musi stanowić przeszkody w powrocie na rynek pracy. Warto w tym celu skorzystać z różnego rodzaju programów szkoleniowych, staży, czy wolontariatu, które mogą pomóc w nabywaniu nowych umiejętności i doświadczenia. Również otwarcie się na różne formy zatrudnienia, takie jak praca tymczasowa czy umowy-zlecenia, może ułatwić powrót na rynek pracy.

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dobie cyfryzacji, bardzo ważne jest również posiadanie odpowiednich kompetencji cyfrowych, które stanowią kluczową umiejętność w wielu branżach. Dlatego też warto poświęcić czas na naukę obsługi komputera, programów biurowych, a także bardziej specjalistycznych narzędzi związanych z daną branżą.

Pracuj z JobXion !

Scroll to Top