Holandia zmieniła nazwę. Od teraz to Niderlandy

Holendrzy mieli dość. Od 1 stycznia 2020 roku, dla ich kraju, oficjalnie powinno się używać nazywać nazwy Niderlandy. Choć Holandia (a nawet dwie) będą nadal istnieć. Tyle, że jako nazwy prowincji.

 

Choć kraj i tak oficjalnie nazywał się Królestwem Niderlandów, w powszechnym użyciu była nazwa Holandia. Nazwa ta pochodzi od nazwy dwóch najbardziej znanych prowincji – Holandii Północnej oraz Południowej. Pierwsza z nich obejmuje Amsterdam i tereny na północ od niego (m.in. Haarlem czy Alkmaar). Druga, to Rotterdam, Haga i tereny na południe i południowy wschód.

 

Jednak rząd w Hadze chciał zwrócić uwagę na fakt, że kraj, to nie tylko te dwie prowincje, ale i dziesięć pozostałych – często bardzo odrębnych kulturowo. Wystarczy wspomnieć choćby Fryzję czy Groningen, które używają własnego dialektu.

 

Zdecydowano więc o zmianie nazwy kraju na taką, która będzie uwzględniać również inne regiony – Niderlandy. Może to spowodować sporo zamieszania nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Na przykład w Rumunii słowo  „Olanda” zostanie zastąpione przez „ Țările de Jos” czyli „Kraj na dole”.

 

Jednak sporo wody upłynie w Renie, zanim wszyscy przywykniemy i będziemy używać nazwy Niderlandy. Polacy wciąż szukają pracy w Holandii. Nawet jeśli ta nazwa to już historia. 

Scroll to Top