Pierwsza kobieta hydraulik pracująca w Holandii

 

W Jobxion przełamujemy stereotypy! Pierwsza kobieta – hydraulik właśnie rozpoczęła swoją przygodę na budowie w Holandii !!

Męski zawód? Coś takiego nie istnieje! Przykład Pani Danuty mówi sam za siebie!

Natury nie da się oszukać i oczywistym jest, że kobiety różnią się od mężczyzn pod wieloma względami. Czy jednak te aspekty muszą wpływać na wykonywany zawód? Jak się okazało, w naszej firmie nie myślimy szablonowo.

Dla nas liczy się przede wszystkim Twoje doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz zmysł techniczny. Kobiety radzą sobie na budowie równie dobrze, co mężczyźni w białych kaskach i co udowodniła nasza pracownica Pani Danuta – wyróżniają się dokładnością i wielozadaniowością. Budowlańcy niestety nadal patrzą na panie – fachowców z przymrużeniem oka, co powoduje, że kobiety piastujące tego typu stanowiska non stop muszą coś komuś udowadniać. A zarobki? Na szczęście w JobXion liczy się doświadczenie i umiejętności, a nie płeć! 

Pani Danuta od kilku lat pracowała wraz z partnerem na budowach w Polsce jako instalator urządzeń sanitarnych oraz grzewczych i świetnie sobie w tej pracy radziła. Zdecydowała się na współpracę z JobXion, a my otworzyliśmy jej drzwi do rozwijania swoich kwalifikacji w Holandii. Od kilku tygodni wraz z narzeczonym pracują na jednym z naszych projektów w S-Hertogenbosch. Klient jest zadowolony z pracy tej pary, co nas niezmiernie cieszy! Życzymy Pani Danucie i jej partnerowi dalszych sukcesów w podbijaniu holenderskiego sektora budowlanego.

Liczymy, że za kilka lat widok kobiety-budowlańca już nikogo nie zdziwi, a właściciele firm budowlanych zaczną coraz chętniej zatrudniać panie, doceniając ich odpowiedzialność i sumienność.

Dokładnie tak jak w przypadku Pani Danuty, która śmiało wkroczyła w świat męskich zawodów, udowadniając, że żadnej pracy się nie boi 😊

At Jobxion, we break stereotypes! The first woman – a plumber has just started her adventure on a construction site in the Netherlands !!

Male occupation? There is no such thing! Danuta’s example speaks for itself!

Nature cannot be deceived, and it is obvious that women are different from men in many ways. However, do these aspects have to influence the occupation? As it turned out, we do not think in a conventional way in our company.

What matters most to us is your professional experience, professionalism and technical sense. Women are doing as well at the construction site as men wearing white helmets and, as our employee Danuta has proved, they are distinguished by accuracy and multitasking. The builders, unfortunately, still look at the ladies – professionals with a grain of salt, which means that women who hold this type of position all the time have to prove something to someone. What about earnings? Fortunately, at JobXion, experience and skills are what count, not gender!

Ms Danuta has been working with her partner on construction sites in Poland for several years as an installer of sanitary and heating devices and she was doing great in this job. She decided to cooperate with JobXion, and we opened the door to her to develop her qualifications in the Netherlands. For several weeks, she and her fiancé have been working on one of our projects in S-Hertogenbosch. The client is satisfied with the work of this couple, which makes us very happy! We wish Ms Danuta and her partner continued success in conquering the Dutch construction sector.

We hope that in a few years the sight of a female builder will not surprise anyone, and the owners of construction companies will start to hire women more and more, appreciating their responsibility and diligence.

Exactly as in the case of Danuta, who boldly entered the world of men’s professions, proving that she is not afraid of any job 😊

Scroll to Top