Prawo jazdy w Holandii

Posiadanie prawa jazdy lub jego brak ma duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, a nierzadko decyduje o znalezieniu zatrudnienia i warunkach płacowych zaproponowanych przez pracodawcę. W niniejszym tekście przedstawimy zatem kilka kluczowych informacji dla kierowców oraz wszystkich, którzy dopiero zamierzają nimi zostać.

Polskie prawo jazdy
Posiadacze dokumentu wydanego w Polsce (lub innym kraju Unii Europejskiej czy też w państwie należącym do Europejskiej Wspólnoty Wolnego Handlu tj. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii) mogą się nim bez przeszkód posługiwać przez:
• 15 lat od daty jego wydania – dotyczy to kategorii AM, A1, A2, A, B i BE;
• 5 lat od daty wydania – dotyczy to kategorii C1,C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE;
• 2 lata od daty zamieszkania w Holandii – w sytuacji, gdy prawo jazdy zostało wydane ponad 15 lat temu i nadal jest ważne.
Trzeba pamiętać, że po upływie wymienionych wyżej okresów należy już posiadać holenderskie prawo jazdy.
Ważne! Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie honorują zagranicznych praw jazdy, dlatego każdy kierowca we własnym interesie powinien wymienić prawo jazdy jak najszybciej po zamieszkaniu w kraju tulipanów.

Wymiana
W czasie trwania procedury wymiany prawa jazdy na holenderskie nie wolno poruszać się po drogach publicznych. W przeciwnym razie kierowcy grożą surowe kary. Warto zatem zająć się wszelkimi formalnościami z odpowiednim wyprzedzeniem.
W tym celu trzeba udać się do urzędu gminy (niderl. gemeentehuis), w którym jest się zarejestrowanym i zabrać ze sobą:
– zdjęcie paszportowe,
– obecnie posiadane prawo jazdy,
– zaświadczenie o stanie zdrowia (VvG – verklaring van geschiktheid) – potrzebne jest ono w przypadku m.in. dodawania kolejnej kategorii (z wyjątkiem AM) czy posiadania ograniczeń natury medycznej, które mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.
Następnie należy wypełnić wniosek, który urzędnik wraz z pozostałymi dokumentami przekaże do RDW (Rijksdienst Wegverkeer), czyli instytucji odpowiedzialnej w skrócie za wydawanie praw jazdy oraz dowodów i tablic rejestracyjnych.
Jeśli wszystko będzie w porządku, to w ciągu 10 dni roboczych (termin ten czasem może ulec wydłużeniu) przyjdzie list zawierający datę odbioru nowego prawa jazdy.

Zagraniczne prawo jazdy zawsze jest odsyłane do kraju wydania, więc nie ma możliwości, żeby kierowca dostał je z powrotem.
Koszt wymiany dokumentu to €41.60 + €9.05 (opłata za list polecony).
Jeśli wymiana zagranicznego prawa jazdy na holenderskie nie jest możliwa, wtedy trzeba przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym z centrów egzaminacyjnych CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Zdobycie prawa jazdy w Holandii
Na terenie Królestwa Niderlandów działa ponad 7000 szkół nauki jazdy. Wiele z nich w swojej ofercie posiada kursy dla osób nie znających języka holenderskiego. Średni koszt kursu to ok. 3200 euro, a pojedynczej lekcji – między 55 a 6o euro (są to ceny aktualne w roku 2022).
Żeby przystąpić do egzaminu teoretycznego nie trzeba wykupować żadnych lekcji. Można się do niego przygotować samodzielnie korzystając z książek oraz materiałów dostepnych w internecie.
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z 65 pytań.
Rezerwacja terminu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej CBR.nl
Do egzaminu praktycznego trzeba podejść w ciągu 18 miesięcy od zdania egzaminu teoretycznego i po wypełnieniu specjalnej deklaracji na temat stanu zdrowia na CBR.nl
Na egzamin praktyczny może umówić kursanta tylko szkoła jazdy, w której pobiera on nauki. Czas jego trwania to około 55 minut.
Po zdaniu egzaminu praktycznego prawo jazdy jest gotowe do odbioru po pięciu dniach roboczych od złożenia w urzędzie gminy wniosku o jego wydanie.
Holenderskie prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B oraz BE ważne jest przez 10 lat, natomiast kategorii C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E i DE – przez 5 lat. Z powodów medycznych lub dla osób powyżej 75. roku życia może ono być wydane na krótszy niż standardowy okres.
Dokument należy wymienić na nowy przed upłynięciem jego terminu ważności.

Scroll to Top