Ważne dane kontaktowe dla osób pracujących w Holandii

Ambasada RP w Hadze

Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
Tel. 070 7990130
e-mail: haga.konsulat@msc.gov.pl
www.haga.msz.gov.pl

Policja

Skarga w j. niderlandzkim, angielskim lub holenderskim (tel. 0800 700)
W Holandii działa wiele organizacji pozarządowych, dbających o interesy migrantów zarobkowych.
Oto niektóre z nich:

Barka (www.barkanl.org) – pomaga osobom bezdomnym,
e-mail: office@barkanl.org,
Tel. 06 52832988

Fairwork (www.fairwork.nu/polska) – wspiera osoby będące ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi.
Kontakt z polskojęzycznym pracownikiem:
tel.: 05 15823530
Kontakt do biura: 020 7600809
e-mail: polska@fairowrk.nu

Comensha (www.mensenhandel.nl) – wsparcie dla ofiar handlu ludźmi tel. 033 4481186

Centrum informacyjne w Hadze prowadzone przez fundację IDHEM (www.idehem.nl). Udziela porad  na temat mieszkania, pracy, kursów językowych etc.

Tel. 070 3658183
e-mail: info@idhem.nl

Scroll to Top